Thi Thử Lý Thuyết Sát Hạch Lái Xe Bằng B2 Online Mới Nhất 2017

Thi Thử Lý Thuyết Sát Hạch Lái Xe Bằng B2 Online Mới Nhất 2017
Rate this post

Dựa trên tài liệu luyện thi lý thuyết lái xe của Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe VOV giới thiệu trang trắc nghiệm luật giao thông mới nhất với 15 đề thi cho bằng B2.

Thời gian làm bài 20 phút.

Hãy chọn một trong 15 đề sau để bắt đầu thi. Mỗi câu hỏi có thể có nhiều hơn một đáp án đúng.